ЗДО №17, ”Веселка”, Гостомель
Ірпінь, Київська область

Звіт

Звіт

завідуючої ДНЗ №17 «Веселка» Ірпінської міської ради

Матової Валентини Григорівни

про проведену роботу у 2017-2018 навчальному році

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 

Загальна характеристика

Дошкільний навчальний заклад №17 «Веселка» (ясла-садок) Ірпінської міської ради   знаходиться у  смт Гостомель  по вул. Рекунова, 3 Б. Заснований  у 1979р. Територія ДНЗ – 1га.

Навколо приміщення ДНЗ облаштоване автодорожне містечко, яке потребує оновлення, кожна група має окремий ізольований майданчик із зеленими насадженнями, фруктовий сад, ділянка лікарських рослин, виділена земельна ділянка для городів. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, розвивальне середовище організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять з дітьми створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • Музично-спортивна зала;
 • Кабінет практичного психолога;
 • Кабінет логопеда;
 • Музичний кабінет.

 

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

· КонституціяУкраїни;

· Конвенція ООН про права дитини;

· Закон України «Про охорону дитинства»;

· Сімейний кодекс.

Для ведення цієї роботи у закладі щорічно, на початку року, складається соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних пільгових категорій.

Склад вихованців

У 2017-2018 навчальному році в ДНЗ виховувалось  360  дітей, з них  30     дітей -  ясельного віку,  і  330- дошкільного віку (на 1.09.2017р.)

ДНЗ налічує 10 груп (дошкільного і ясельного віку):

 • 4 старші групи
 • 3 середні групи
 • 2 молодші групи
 • 1 ясельно-молодша група

Проектна потужність ДНЗ – 240 дітей, рівень відсотку наповнюваності груп становить: 150  %      

Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес забезпечують 45 працівників: з них 2 медичних працівника, 27 осіб – молодший обслуговуючий персонал та

18 педагогів:

Завідувач– 1

Вихователь-методист – 1

Вчитель-логопед – 1

Практичний психолог -1 

Музичні керівники – 2

Інструктор з фізичного виховання – 1

Вихователі – 11

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційним категоріями такий:

«спеціаліст вищої категорії» - 6 педагогів, «спеціаліст І категорії» - 1, «спеціаліст ІІ категорії» - 4, «спеціаліст із середньою спеціальною освітою» - 5, «спеціаліст» - 1, 

Мають звання «Вихователь-методист» -6 чол.

Мають звання «Старший вихователь» - 1 чол.

Мають звання «Відмінник освіти України» -1 чол.

Всі педагоги володіють державною мовою, в межах, необхідних для виконання своїх посадових обов’язків. Розстановка кадрів умотивована, всі педагоги працюють за фахом, забезпечується наступність в роботі.

 

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно чинного Положення про атестацію педагогічних працівників.

Адміністрація закладу створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного. Під час атестації педагогічних працівників практичному психологу Каплі Л.А. підтверджено «вищу» кваліфікаційну категорію,  вихователю Федченко Т.О. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст із середньою спеціальною освітою» та педагогічне звання «Вихователь-методист», вихователю Гуріненко Є.К. присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію, соціальному педагогу Каплі Л.А. присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію.

 

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Пріоритетні напрями діяльності

Здійснення освітньої роботи з дітьми, а також врахування запитів батьків і громади спрямувало заходи, які проводилися в закладі, на виконання  таких пріоритетних завдань:

1. Удосконалення роботи з формування національно-патріотичної свідомості дошкільників у процесі ознайомлення з музичним мистецтвом та художнім словом. 

2. Сприяння пізнавальній активності та екологічній свідомості шляхом залучення дошкільників до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування.

3. Формування основ здорового способу життя дошкільників шляхом використання нових активних форм і методів роботи.

 

Заклад працює за программою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» згідно Переліку навчальних програм та навчально-методичних посібників, що можуть бути використані в дошкільному навчальному закладі, затвердженому Міністерством освіти і науки України на 2017/2018 навчальний рік.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти, та планом роботи на 2017/2018 навчальний рік, колектив закладу зосередив увагу на пошуку оптимальних способів навчання та виховання дітей, збереження та  зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально  можливого для нього в  даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами.

В процесі вивчення системи роботи дошкільного закладу встановлено, що в нашому закладі створено належні умови для формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Обладнання та інтер’єр музично-спортивної зали відповідає вимогам, що дає змогу раціонально використовувати його в роботі з дітьми різних вікових категорій та різних рівнів фізичного розвитку. Все спортивне обладнання має естетичний вигляд.

Для занять на свіжому повітрі облаштовані ігрові та спортивний майданчики, в кожній віковій групі –мініспорткуточки з необхідною атрибутикою (обручі, кеглі, скакалки, стрічки, м’ячі, дуги, торбинки з піском тощо). Усі спортивні куточки розміщені в доступному для дітей місці. Методичний кабінет дошкільного навчального закладу містить достатню кількість методичної літератури з фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят.

Педагоги на кожній віковій групі оновлюють і створюють предметно-розвивальне середовище – доповнюють сюжетно-рольові осередки; різні види театрів; дидактичні ігри. Сучасні оригінальні ігри, дидактично-логічні посібники, виготовлені руками працівників садочка, придбані за допомогою батьків,  зміцнюють освітньо-розвивальну базу закладу. Ці посібники корисні в роботі, сучасні, оригінальні, естетично оформлені, спонукають до розвитку мислення, уяви, творчості та  мовлення малюків.

Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками в ДНЗ відповідає Примірному переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017 року  № 1633).

На базі ДНЗ за звітний період було проведено:

 • засідання міської «Школи молодого вихователя»,
 • семінар- практикум для завідуючих ДНЗ м. Ірпеня на тему: «Складаємо посадові та робочі інструкції».
 • Семінар-практикум для музичних керівників ДНЗ м. Ірпеня на тему: «Активне слухання музики за методикою Батії Штраус».

Педагоги та вихованці дошкільного закладу брали участь у міському огляді-конкурсі театрального мистецтва «Театральна феєрія», у міському конкурсі-огляді художньої самодіяльності «Талановиті дошкільнята – гордість Приірпіння», команда дитячого закладу щороку приймає  участь в міському зльоті «Юні  туристята», що проводиться в мальовничому селищі Ворзель.

 

Цікаво та змістовно були проведені педради з таких тем:

І - «Про завдання діяльності педагогічного колективу на 2017-2018н.р.».

ІІ – «Вплив пошуково-дослідницької діяльності на розвиток пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку».

ІІІ – «Формування духовно-ціннісних орієнтирів дитини».

ІV – «Про підсумки роботи за 2017-2018 навчальний рік».

 

   У листопаді місяці проводилась тематична перевірка «Щодо стану організації роботи з пошуково-дослідницької діяльності». Під час вивчення питання з’ясовано, що в ДНЗ створено всі необхідні умови, зібрано багато різноманітного матеріалу, плани діяльності, конспекти занять і посібники з пошуково-дослідницької діяльності, що допомагають вихователям у роботі з дітьми. Постійно проводяться різні форми роботи по підвищенню фахової компетенції з пошуково-дослідницької діяльності, в групах оснащені осередки з пошуково-дослідницької діяльності, які містять матеріали з розділів «Жива природа», «Нежива природа», «Фізичні явища», «Рукотворний світ».

          У лютому 2018р. проводилась тематична перевірка з питання «Стан роботи із соціально-морального розвитку дітей дошкільного віку в ДНЗ», під час якої здійснювалась педагогічна оцінка моральної компетентності дітей різних вікових груп відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина».  Проводився аналіз ефективності роботи вихователів із соціально-морального розвитку дошкільників.

           В березні 2018р. проводилось тематичне вивчення щодо рівня компетентності дітей молодшого дошкільного віку з логіко-математичного розвитку, метою якого було вивчення стану освітньо-виховного процесу, створення бази наочного, дидактичного, ігрового, ілюстративного матеріалу для розвитку логіко-математичних здібностей дітей . Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу, свідчать про те, що робота з логіко-математичного розвитку дітей молодшого дошкільного віку ведеться на належному рівні. Діти виявляють пізнавальну активність, спостережливість, винахідливість у довкіллі; експериментують у довкіллі за допомогою вихователя і самостійно, орієнтуються в сенсорних еталонах (колір, форма, величина), володіють прийомами узагальнення, порівняння і зіставлення.

            В квітні місяці в усіх вікових групах проводилось комплексне  вивчення «Щодо стану організації екологічного виховання в ДНЗ». У ході вивчення стану роботи з даної теми було визначено рівень сформованості  знань з екологічного виховання у дітей всіх вікових груп. Перевірка знань показала, що більшість дітей  можуть застосовувати свої знання на практиці. Особливе місце під час опрацювання даної теми вихователі відводять груповим, індивідуальним та колективним формам роботи.

 

Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу у всіх вікових групах, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей. У всіх групах створене доцільне предметно-розвивальне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності.

 

Результати вивчення висвітлені у довідках, звітах та були обговорені педагогічним колективом.

 

Аналіз стану захворюваності за рік

Захворюваність дітей за 2017-2018н.р. дещо збільшилась порівняно з попереднім роком, так як кількість дітей в групах значно більше норми (150% дітей від проектної потужності) та було прийнято 2 групи дітей 3-х річного віку, які вперше почали відвідувати організований колектив.  Також прослідковується тенденція збільшення соматичних захворювань у дітей 3-річного віку, які вперше йдуть до дошкільного закладу, перебуваючи на диспансерному обліку.

З 01.09.2017р. в закладі перебуває за списком 360 дітей. В середньому з 01.09.2017р. по 31.05.2018р. заклад відвідувало 24 дітей в день, що становить 60% . Це пов’язано з великою кількістю випадків вітряної віспи у смт Гостомель та скарлатини, а також з неможливістю батьками оплачувати 100% харчування дітей в закладі.

Харчових отруєнь протягом навчального року не було.

Протягом 2017-2018 навчального року дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу не було.

За 2017-2018н.р. у ДНЗ не було зафіксовано випадків жорсткого поводження з дітьми у родинах.

 

Медичне обслуговування та харчування дітей у закладі

Важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі та частиною медичного обслуговування є організація харчування, яке здійснюється згідно перспективного двотижневого меню. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку.

В дошкільному закладі витримується 3-разовий режим харчування. Для організації раціонального харчування в ДНЗ складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із держпродспоживслужбою м. Ірпеня і затверджується керівником навчального закладу.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ДНЗ постачають організації, які виграли тендер для постачання продуктів. Продукти завозять згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Харчування дітей оплачують батьки. Вартість харчування на кінець навчального року становить 25 грн. на 1 дитину в день. На оздоровчий період вартість харчування не збільшена, що унеможливило давати дітям другий сніданок у вигляді соків чи свіжих фруктів, згідно  Інструкції з організації харчування дітей.

Технологічне та холодильне обладнання у достатній кількості та в робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту.

         Начальником Ірпінського міського відділу Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області 30 березня 2018р. було проведено планову перевірку (з відеофіксацією) виконання вимог законодавства України з питань безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості. Під час перевірки були виявлені незначні порушення, які були вчасно  виправленні.

Якість реалізації освітніх програм

        Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні методики.

Завдяки творчому підходу педагогів до своєї справи в садочку було створено таке розвивальне середовище, яке максимально забезпечило умови для того, щоб діти успішно набували тут навичок практичного життя, збагачували свій індивідуальний досвід, розвивали загальні здібності: розумові, комунікативні, організаторські, конструктивні тощо.

Значна  увага протягом навчального року приділялася розвитку творчих здібностей дошкільників, пізнавальної активності, допитливості,  використанню  нестандартних форм і методів роботи.

Педагоги дошкільного закладу створили позитивну психологічну атмосферу у групах, дбайливо ставляться до дитини, щоб вона мала відчуття захищеності, знала любов і турботу. Головним є те, що ДНЗ прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Педагоги заохочували, підтримували та позитивно оцінювали конструктивні самостійні намагання дитини, висловлювали довіру до її можливостей, спонукали спостерігати, розмірковувати, досліджувати, діяти відповідально, чинити по совісті. Все це сприяло формуванню у вихованців елементарної дитячої картини світу, цілісного її образу, компетентної поведінки.

Діти всіх вікових груп протягом 2017-2018 навчального року отримали достатній рівень знань програмового матеріалу. Систематичною була  робота з різних сфер життєдіяльності, наявні успіхи з розвитку творчих здібностей вихованців через використання творчих завдань; покращення якості роботи  художньо-естетичного спрямування; емоційне, естетичне сприймання природи.

Формування всіх складових психологічної готовності дитини до школи (інтелектуальної, мотиваційної, соціальної, фізіологічної, емоційно-вольової) здійснювалось в певній системі. Педагоги при підготовці старших дошкільнят до навчання в школі, велику увагу приділяли не лише формуванню спеціальних умінь, а найголовніше – створювали для дитини умови для формування здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, планувати власну діяльність, доводити роботу до кінця, що є важливими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.

Випускники ДНЗ зазвичай вступають до ЗШ № 13,  вони достатньо добре адаптуються в нових умовах. Результати обстеження випускників нашого дитячого садка практичним психологом Каплею Л.А. свідчать про достатній рівень самостійності, емоційності, самодисципліни, здатності до пізнавальної діяльності, учбової активності та комунікативних навичок.

Моніторинг готовності дітей до навчання у школі показав, що 28% мають високий рівень, 72% - достатній, 0% - низький.

Питання готовності дитини до школи та рівень шкільної зрілості старших дошкільників постійно стоїть на контролі завідуючої ДНЗ, вихователя-методиста та вивчається, аналізується спільно з практичним психологом, вихователями старших груп.

За період 2017-2018 н.р. ДНЗ відвідували 151 дитина старшого дошкільного віку. До школи вступить 127 дітей, 24 дитини залишаються в садочку, так як на 1.09.2018р. частині з них не буде повних 6-ти років, батьки 10 дітей вирішили віддати їх до школи з 7-річного віку.

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

· батьківські збори;

· індивідуальні консультації різних спеціалістів;

· виготовлення саморобок разом з дітьми;

· спільні виставки, участь у календарних святах, спортивних розвагах;

· батьківські суботники;

·надання благодійної спонсорської допомоги для створення відповідних матеріально-технічних умов щодо перебування дітей у закладі.

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж Звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у завідуючої порушувались питання працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного закладу, видача довідок.

Щоб запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням відбувається контроль за дотриманням працівниками вимог з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду або за певною професією. Вимоги визначені інструкціями праці, які затверджені керівником.

В ДНЗ створені належні, безпечні і здорові умови праці відповідно до Закону України від 21 листопада 2002 р. № 229-ІV «Про охорону праці».

Випадків травмування працівників ДНЗ під час роботи у 2017-2018 н.р. не було.

Матеріальна база ДНЗ у задовільному стані. Оснащення усіх приміщень відповідає нормативним вимогам. Технічне становище будівлі задовільне. За рахунок батьків в групах зробили частковий ремонт.

Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, а я, як керівник закладу, допомагаю їм в усьому.

З ініціативи батьків 2 роки тому створено благодійний фонд «Дитячий садок №17» з метою надходження благодійних внесків батьками на розвиток матеріально-технічної бази дошкільного закладу. Благодійні внески від фізичних осіб здійснюються на добровільній основі (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування") .

 

На рахунок благодійного фонду  з 01 січня 2017р. по 31 грудня 2017р. надійшло 78 134 грн. З них витрачено:

 • Пилосос – 2 499 грн.
 • Послуги нотаріуса – 1000 грн.
 • Шафи дитячі – 39 500 грн.
 • Постільна білизна – 22 100 грн.
 • Меблі дитячі (стільчики, столи) – 7 991 грн.
 • Ремонт котла – 420 грн.
 • Перевірка кухонного обладнання – 1 900 грн.
 • Перевірка пожежних кранів – 2 800 грн.

 

Ірпінською міською радою у 2017-2018 н.р. придбано:

 • закуплено енергозберігаючі лампочки на суму 3 082 грн.
 • закуплено миючі засоби на суму 6 718 грн.
 • замінено насос циркулярний на суму 1 297 грн.
 • закуплено дитячі меблі в групу «Калинка» на суму 56 000 грн.
 • придбано електросковороду для харчоблоку на суму 45 000 грн.
 • частково забезпечено фарбою для проведення косметичних ремонтів у літній період.

 

А також протягом 2017-2018 н.р. надана благодійна допомога  батьків:

 

 • Замінено картрідж та фільтри до водоочисної системи на суму 5 500 грн.
 • Придбано постільну білизну в групу «Малятко» на суму 3 800 грн.
 • Придбано матеріали для проведення ремонтних робіт на суму 2 642 грн.
 • Придбано принтер НР 2135 на суму 2 500 грн.
 • Придбано деззасіб «Ді-Хлор» на суму 467 грн.
 • Придбано деззасіб «Ді-Хлор» на суму 1 101 грн.
 • Придбано корм для акваріумних риб на суму 686 грн.
 • Проплачено періодичну пресу на суму 2 500 грн.
 • Проплачено фахову періодичну пресу на суму 4 825 грн.
 • Придбано покривала в групу «Сонечко» на суму 1500 грн.
 • Закуплено миючі засоби на загальну суму 800 грн.
 • Придбано стіл письмовий в групу «Сонях» на суму 2 500 грн.
 • Проплачено повірку електрообладнання на харчоблоці на суму 500 грн.
 • Проплачено ремонт пральної машини на суму 830 грн.
 • Виконання ремонтних робіт фільтра водопостачання на суму 950 грн.
 • Придбано матеріали для проведення ремонтних робіт на суму 1 617 грн.
 • Поповнено аптечку першої медичної допомоги на суму 1 014 грн.
 • Придбано матеріали для проведення ремонтних робіт на суму 2 642 грн.
 • Придбано тюль в групу «Калинка» на суму 2 347 грн.
 • Придбано картриджі для принтерів Кенон Піксма та НР 1102 на суму 1 324 грн.
 • Придбано тюль в групу «Малятко» та кабінет психолога на суму 5 190 грн.
 • Стіл дитячий (для колективної роботи) на суму 3 000 грн.
 • Придбано світлодіодні лампочки на суму 4 290 грн.
 • Замінено текстильне оформлення святкової сцени музичної зали на суму 2 762 грн.

- Приміщення будівлі навчального закладу забезпечено знаками безпеки згідно припису  Державної служби України з надзвичайних ситуацій Ірпінського міського відділу ГУ ДСНС України у Київській області

Всі акти благодійної допомоги в наявності.

Допомога голови Гостомельської селищної ради Прилипка Юрія Ілліча:

 •  підписка фахової періодичної преси на суму 3 000 грн.
 • виділив кошти для ремонту східців центрального входу в ДНЗ
 • виділив кошти для ремонту системи гарячого водопотачання ДНЗ на суму
 • надав автобус для перевезення дітей на міський конкурс «Талановиті дошкільнята – гордість  Приірпіння»

Адміністрація ДНЗ висловлює подяку всім батькам та працівникам закладу за проведену роботу щодо підготовки садочка до нового навчального року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна реєстрація в ДНЗ "Веселка"

Яндекс.Метрика

Логін: *

Пароль: *