ЗДО "Веселка"
Гостомельська селищна рада

Звіт

Звіт

завідуючої ДНЗ №17 «Веселка» Ірпінської міської ради

Матової Валентини Григорівни

про проведену роботу у 2019-2020 навчальному році

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

 

Загальна характеристика

Дошкільний навчальний заклад №17 «Веселка» (ясла-садок) Ірпінської міської ради   знаходиться у  смт Гостомель  по вул. Рекунова, 3 Б. Заснований  у 1979р. Територія ДНЗ – 1га.

Навколо приміщення ДНЗ розташовані дитячі ігрові майданчики із зеленими насадженнями, фруктовий сад, ділянка лікарських рослин, виділена земельна ділянка для городів. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, розвивальне середовище організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять з дітьми створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • Музично-спортивна зала;
 • Кабінет практичного психолога;
 • Кабінет логопеда;
 • Музичний кабінет.

 

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

· КонституціяУкраїни;

· Конвенція ООН про права дитини;

· Закон України «Про охорону дитинства»;

· Сімейний кодекс.

Для ведення цієї роботи у закладі щорічно, на початку року, складається соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних пільгових категорій.

Склад вихованців

У 2019-2020 навчальному році в ДНЗ виховувалось  350  дітей, з них  30     дітей -  ясельного віку,  і  320- дошкільного віку (на 1.09.2019 р.)

ДНЗ налічує 10 груп (дошкільного і ясельного віку):

 • 3 старші групи
 • 3 середні групи
 • 3 молодші групи
 • 1 ясельно-молодша група

Проектна потужність ДНЗ – 240 дітей, рівень відсотку наповнюваності груп становить: 150  %      

 

Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес забезпечують 46 працівників: з них 2 медичних працівника, 25 осіб – молодший обслуговуючий персонал та

20 педагогів:

Завідувач– 1

Вихователь-методист – 1

Вчитель-логопед – 1

Практичний психолог -1 

Музичні керівники – 2

Інструктор з фізичного виховання – 1

Керівник гуртка - 1

Вихователі – 12

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційним категоріями такий: «спеціаліст вищої категорії» - 7 педагогів, «спеціаліст І категорії» - 3, «спеціаліст ІІ категорії» - 3, «спеціаліст» - 7,

 

Мають звання «Вихователь-методист» -7 чол.

Мають звання «Старший вихователь» - 1 чол.

Мають звання «Відмінник освіти України» -1 чол.

Всі педагоги володіють державною мовою, в межах, необхідних для виконання своїх посадових обов’язків. Розстановка кадрів умотивована, всі педагоги працюють за фахом, забезпечується наступність в роботі.

 

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно чинного Положення про атестацію педагогічних працівників.

Адміністрація закладу створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного. Під час атестації педагогічних працівників завідуючій Матовій В.Г. підтверджено відповідність посаді,  вихователю-методисту Дворжак О.А. підтверджено «вищу» кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший вихователь»,  вихователю Федченко Т.О. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», вихователю Пендюренко В.Б. підтверджено педагогічне звання «вихователь-методист», вихователю Вовчок Л.А. присвоєно І кваліфікаційну категорію, вихователю Нальотовій Н.А. присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію, музкерівнику Гордієнко Г.В. присвоєно І кваліфікаційну категорію. Відповідно Листа МОН «Щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2020 році в умовах карантину» від 27.03.2020 №1/9-179 атестацію працівників було проведено в режимі онлайн.

 

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 

Пріоритетні напрями діяльності

Здійснення освітньої роботи з дітьми, а також врахування запитів батьків і громади спрямувало заходи, які проводилися в закладі, на виконання  таких пріоритетних завдань:

 1. Формування в дошкільників навичок безпечної поведінки та здорового способу життя в предметно-практичній діяльності.

2. Забезпечення освітнього процесу на принципах  наступності закладу  дошкільної  освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи "Нова українська школа".

3. Удосконалення форм роботи щодо активізації рухового режиму в ЗДО.

Заклад працює за програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» згідно Переліку навчальних програм та навчально-методичних посібників, що можуть бути використані в дошкільному навчальному закладі, затвердженому Міністерством освіти і науки України на 2019/2020 навчальний рік.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти, та планом роботи на 2019/2020 навчальний рік, колектив закладу зосередив увагу на пошуку оптимальних способів навчання та виховання дітей, збереження та  зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально  можливого для нього в  даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами.

В процесі вивчення системи роботи дошкільного закладу встановлено, що в нашому закладі створено належні умови для формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Обладнання та інтер’єр музично-спортивної зали відповідає вимогам, що дає змогу раціонально використовувати його в роботі з дітьми різних вікових категорій та різних рівнів фізичного розвитку. Все спортивне обладнання має естетичний вигляд.

Для занять на свіжому повітрі облаштовані ігрові та спортивний майданчики, в кожній віковій групі –мініспорткуточки з необхідною атрибутикою (обручі, кеглі, скакалки, стрічки, м’ячі, дуги, торбинки з піском тощо). Усі спортивні куточки розміщені в доступному для дітей місці. Методичний кабінет дошкільного навчального закладу містить достатню кількість методичної літератури з фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят.

Педагоги на кожній віковій групі оновлюють і створюють предметно-розвивальне середовище – доповнюють сюжетно-рольові осередки; різні види театрів; дидактичні ігри. Сучасні оригінальні ігри, дидактично-логічні посібники, виготовлені руками працівників садочка, придбані за допомогою батьків,  зміцнюють освітньо-розвивальну базу закладу. Ці посібники корисні в роботі, сучасні, оригінальні, естетично оформлені, спонукають до розвитку мислення, уяви, творчості та  мовлення малюків.

Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками в ДНЗ відповідає Примірному переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017 року  № 1633).

На педагогічних годинах, нарах при завідуючій розглядаються питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правового, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх впевненості. Згідно Наказу МОН «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» від 16.03.2020 № 406 в закладі запровадили гнучкий (дистанційний) режим роботи працівників відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 № 359. Дистанційна робота з дітьми та їх батьками тривала до відновлення роботи  закладу 04.06.2020р.

Цікаво та змістовно були проведені педради з таких тем:

І - «Завдання педагогічного колективу на 2019-2020 н.р.».

ІІ – «Освітні завдання з безпеки життєдіяльності дошкільників, охорони життя і збереження здоров’я дітей дошкільного віку».

ІІІ – «Сучасні підходи щодо формування готовності дитини до навчання у школі.».

ІV – «Про підсумки роботи за 2019-2020 навчальний рік» (проведена онлайн).

У листопаді 2019 р. проводилась тематична перевірка «Вивчення стану організації роботи з ОБЖД з дошкільниками та батьками». Під час вивчення питання з’ясовано, що вихователі згідно із розробленою тематикою проводять із дітьми відповідну роботу охоплюючи усі можливі види діяльності. У методичному кабінеті зібрано багато різноманітного матеріалу, плани діяльності, конспекти занять і методична література, що допомагають вихователям у роботі з дітьми. Вдалий добір і доцільне використання його на заняттях полегшує дітям пізнання дійсності, сприяє засвоєнню матеріалу.

          У січні 2020 р. проводилось тематичне вивчення стану роботи з дітьми старшого дошкільного віку у ДНЗ щодо підготовки їх до навчання у школі. Як показало вивченя роботи, вихователі при підготовці старших дошкільників до навчання в школі, велику увагу приділяють не лише формуванню спеціальних умінь, а найголовніше – створюють для дітей умови для формування здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, планувати власну діяльність, доводити роботу до кінця, що є найважливішими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.     

  

В результаті діагностики з’ясовано, що вся навчально-виховна робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, освітньої програми розвитку дітей від 2 до 7 років «Дитина» , Інструктивно-методичних рекомендацій «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти. Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу у всіх вікових групах, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей.

У всіх групах створене доцільне предметно-розвивальне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності.

    

Результати вивчення висвітлені у довідках, звітах та були обговорені педагогічним колективом.

 

Відвідування дітьми закладу з 01.09.2019р. по 12.03.2020р.

Середня кількість дітей на 1 день

 

 

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

За навчальний рік

Яслі

13

16

13

14

14

13

21

14,9

сад

23

20,5

21

21,3

19,3

21,2

23,2

21,4

 

Протягом 2019-2020 навчального року дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу не було.

За 2019-2020н.р. у ДНЗ не було зафіксовано випадків жорсткого поводження з дітьми у родинах.

 

Медичне обслуговування та харчування дітей у закладі

Важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі та частиною медичного обслуговування є організація харчування, яке здійснюється згідно перспективного двотижневого меню. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку.

   В дошкільному закладі витримується 3-разовий режим харчування. Для організації раціонального харчування в ДНЗ складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із держпродспоживслужбою м. Ірпеня, управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради та затверджується керівником навчального закладу.

Згідно рішення виконавчого комітету Ірпінської міської ради «Про встановлення витрат на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» харчування дітей з 01.09.2019р. становить 25грн. для дітей ясельного віку та 30 грн. в день на 1 дитину дошкільного віку (оплачують батьки). На оздоровчий період вартість харчування не збільшена.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ДНЗ постачають організації, які виграли тендер для постачання продуктів. Продукти завозять згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Технологічне та холодильне обладнання у достатній кількості та в робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту.

Для допомоги розробки та впровадження системи НАССР в ДНЗ 13.04.2020р. був підписаний договір з фірмою «BUCORDE» та проплачений управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради. Також в заклад були придбані 2 нових металеві стелажі і замінені розроблювальні дошки, придбаний опромінювач для стерилізації ножів.

На підприємствах малих потужностей (яким є ДНЗ) з 20.09.2019. вступив в дію Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Харчоблок ДНЗ, як оператор ринку, мав впровадити систему аналізу ризиків і контролю критичних точок НАССР для підвищення безпечності харчових продуктів (р.VІІ вищезазначеного Закону України та наказу Мінагрополітики №590 від 01.10.2012р.)

В комору для зберігання продуктів заплановано встановлення кондиціонеру (для підтримання оптимально допустимого мікроклімату приміщення).

Якість реалізації освітніх програм

        Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні методики.

Завдяки творчому підходу педагогів до своєї справи в садочку було створено таке розвивальне середовище, яке максимально забезпечило умови для того, щоб діти успішно набували тут навичок практичного життя, збагачували свій індивідуальний досвід, розвивали загальні здібності: розумові, комунікативні, організаторські, конструктивні тощо.

Значна  увага протягом навчального року приділялася розвитку творчих здібностей дошкільників, пізнавальної активності, допитливості,  використанню  нестандартних форм і методів роботи.

Педагоги дошкільного закладу створили позитивну психологічну атмосферу у групах, дбайливо ставляться до дитини, щоб вона мала відчуття захищеності, знала любов і турботу. Головним є те, що ДНЗ прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Педагоги заохочували, підтримували та позитивно оцінювали конструктивні самостійні намагання дитини, висловлювали довіру до її можливостей, спонукали спостерігати, розмірковувати, досліджувати, діяти відповідально, чинити по совісті. Все це сприяло формуванню у вихованців елементарної дитячої картини світу, цілісного її образу, компетентної поведінки.

Діти всіх вікових груп протягом 2019-2020 навчального року отримали достатній рівень знань програмового матеріалу. Систематичною була  робота з різних сфер життєдіяльності, наявні успіхи з розвитку творчих здібностей вихованців через використання творчих завдань; покращення якості роботи  художньо-естетичного спрямування; емоційне, естетичне сприймання природи.

Формування всіх складових психологічної готовності дитини до школи (інтелектуальної, мотиваційної, соціальної, фізіологічної, емоційно-вольової) здійснювалось в певній системі. Педагоги при підготовці старших дошкільнят до навчання в школі, велику увагу приділяли не лише формуванню спеціальних умінь, а найголовніше – створювали для дитини умови для формування здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, милуватись,  планувати власну діяльність, доводити роботу до кінця, що є важливими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.

Питання готовності дитини до школи та рівень шкільної зрілості старших дошкільників постійно стоїть на контролі завідуючої ДНЗ, вихователя-методиста та вивчається, аналізується спільно з практичним психологом, вихователями старших груп.

За період 2019-2020 н.р. ДНЗ відвідували 111 дітей старшого дошкільного віку. До школи вступить 92 дитини, 19 дітей залишаються в садочку, так як на 1.09.2020р. частині з них не буде повних 6-ти років, батьки 8 дітей вирішили віддати їх до школи з 7-річного віку.

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

· батьківські збори;

· індивідуальні консультації різних спеціалістів;

· виготовлення саморобок разом з дітьми;

· спільні виставки, участь у календарних святах;

·надання благодійної спонсорської допомоги для створення відповідних матеріально-технічних умов щодо перебування дітей у закладі.

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж Звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у завідуючої порушувались питання працевлаштування, а також питання оформлення дитини до дошкільного закладу та  видачі довідок.

Щоб запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням відбувається контроль за дотриманням працівниками вимог з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду або за певною професією. Вимоги визначені інструкціями праці, які затверджені керівником.

В ДНЗ створені належні, безпечні і здорові умови праці відповідно до Закону України від 21 листопада 2002 р. № 229-ІV «Про охорону праці».

Випадків травмування працівників ДНЗ під час роботи у 2019-2020 н.р. не було.

Матеріальна база ДНЗ у задовільному стані. Оснащення усіх приміщень відповідає нормативним вимогам. Технічне становище будівлі задовільне.

  Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, а я, як керівник закладу, допомагаю їм в усьому.

З ініціативи батьків 4 роки тому створено благодійний фонд «Дитячий садок №17» з метою надходження благодійних внесків батьками на розвиток матеріально-технічної бази дошкільного закладу. Благодійні внески від фізичних осіб здійснюються на добровільній основі (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування") .

 

Крім того допомога дитячому садку надавалась

Управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради

Картридж для фільтру – 34 760 грн.

Заміна покрівлі даху – 1 200 000 грн.

( в тому числі обробка дерев’яних конструкцій даху)

Комфорки для електроплит – 4 500 грн.

Миючі засоби – 14 000 грн.

НАССР – 30  000 грн.

Тіньовий павільйон – 130 000 грн.

Заміна дверей запасного виходу (2 шт.) – 10 000 грн.

 

 Благодійний фонд

Тістомішалка – 60 867 грн.

Стелаж для харчоблоку – 3 460 грн.

Насос до бойлеру – 2 300 грн.

Допомога батьків

Рушники: гр. «Калинка» - 2 500 грн.

Гр. «Барвінок» - 1 200 грн.

Гр. «Малятко» - 1 700 грн.

Гр. «Віночок» - 2 500 грн.

Постіль: гр. «Сонях» - 4 000 грн.

 Гр. «Ромашка» - 4 680 грн.

Гр. «Віночок» - 4 680 грн.

Стільчики в групу «Мальва» 30 шт. – 10 500 грн.

Тюль у музичну залу (голуба) – 2 700 грн.

Штора (зелена) для оформлення сцени муззалу – 3 262 грн.

Новорічне оформлення муззали – 2 500 грн.

Замінено ящики для пожежних рукавів – 4 800 грн.

Закуплені рукавиці, боти (діелектричні) – 700 грн.

Дошки для харчоблоку – 500 грн.

Деззасоби – 1 200 грн.

Засіб для обробки рук «БІОПАГДЕЗ» - 998 грн.

Деззасіб «Дезодерм» - 900 грн.

Стерилізатор для ножів – 5 374 грн.

Ремонт холодильної шафи – 1 800 грн.

Картриджі для принтеру, електросушка для рук, ваги напольні – 2 790 грн.

В групу «Сонечко» закуплено:

 • двері у дитячу спальню, замінено плитку кухонного блоку, замінено умивальники дитячі на загальну суму 11 800 грн.
 • покладена плитка у санітарній кімнаті, встановлено металопластикові двері, виконано ремонт стелі
 • закуплено фарбу та будматеріали  - 1 645 грн.
 • інші будматеріали – 2 000 грн.

Придбано диван для відвідувачів – 5 000 грн.

Лампочки енергозберігаючі – 1 300 грн.

Килимок резиновий, відра, клей столярний, замок врізний, розетка – 740 грн.

Термометри для холодильного обладнання – 484 грн.

Закуплено фарби фіолетового, помаранчевого, бірюзового, салатового кольорів, лотки, валики, лак, малярна стрічка, пензлики, розчинник, водоемульсійна фарба – 5 875 грн.

Зроблений ремонт на пральні (вхідні двері) та ремонт в кімнаті фізкультурного обладнання.

Всі акти благодійної допомоги в наявності.

 

ПрАТ «Ветропак Гостомельський Склозавод» допомогли у ремонті опалювальної системи садочка, зробили огорожу для сміттєвих баків.

 

Допомога голови Гостомельської селищної ради Прилипка Юрія Ілліча:

 •  підписка фахової періодичної преси на суму 3 500 грн.
 •  дітям подарунки до Дня святого Миколая

КП «УЖКГ ГОСТОМЕЛЬ» допомагають у вивезенні опалого листя, зрізанні аварійних дерев, чистки каналізації.

 

Хочу подякувати педагогічним працівникам, помічникам вихователів і всьому колективу дитячого садка за внесок у створенні сприятливих умов перебування дітей в закладі.

Дитячий садок – це особливий світ любові і добра, зі своїми радощами та прикрощами, переживаннями і досягненнями в якому дитина пізнає навколишній світ і себе.

Головним є те, що дошкільний навчальний заклад  прагне бути місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати весело і щасливо жити.

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна реєстрація в ДНЗ "Веселка"

Яндекс.Метрика

Логін: *

Пароль: *