ЗДО "Веселка"
Гостомельська селищна рада

Звіт

Звіт

директора ЗДО «Веселка»

 Гостомельської селищної ради

Бучанського району Київської області

Матової Валентини Григорівни

про проведену роботу у 2020-2021 навчальному році

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

 

Загальна характеристика

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Веселка»  Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської області (далі ЗДО «Веселка») знаходиться у  смт Гостомель  по вул. Рекунова, 3 Б. Заснований  у 1979р. Територія ДНЗ – 1га.

Навколо приміщення ЗДО розташовані дитячі ігрові майданчики із зеленими насадженнями, фруктовий сад, ділянка лікарських рослин, виділена земельна ділянка для городів. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, розвивальне середовище організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять з дітьми створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • Музично-спортивна зала;
 • Кабінет практичного психолога;
 • Кабінет логопеда;
 • Музичний кабінет.

 

Заклад дошкільної освіти є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

· КонституціяУкраїни;

· Конвенція ООН про права дитини;

· Закон України «Про охорону дитинства»;

· Сімейний кодекс.

Для ведення цієї роботи у закладі щорічно, на початку року, складається соціальний паспорт закладу, розробляється план заходів та проводиться аудит дітей різних пільгових категорій.

Склад вихованців

У 2020-2021 навчальному році в ЗДО виховувалось  355  дітей, з них  30     дітей -  ясельного віку,  і  325- дошкільного віку (на 1.09.2020 р.)

ЗДО налічує 10 груп (дошкільного і ясельного віку):

 • 4 старші групи
 • 3 середні групи
 • 2 молодші групи
 • 1 ясельно-молодша група

Проектна потужність ЗДО – 240 дітей, рівень відсотку наповнюваності груп становить: 150  %      

 

Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес забезпечують 50 працівників: з них 2 медичних працівника, 27 осіб – молодший обслуговуючий персонал та

21 педагог:

Директор– 1

Вихователь-методист – 1

Вчитель-логопед – 2

Практичний психолог -1 

Музичні керівники – 2

Інструктор з фізичного виховання – 1

Керівник гуртка - 1

Вихователі – 12

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий: «спеціаліст вищої категорії» - 6 педагогів, «спеціаліст І категорії» - 3, «спеціаліст ІІ категорії» - 4, «спеціаліст» - 8,

 

Мають звання «Вихователь-методист» -7 чол.

Мають звання «Старший вихователь» - 1 чол.

Мають звання «Відмінник освіти України» -1 чол.

Всі педагоги володіють державною мовою, в межах, необхідних для виконання своїх посадових обов’язків. Розстановка кадрів умотивована, всі педагоги працюють за фахом, забезпечується наступність в роботі.

 

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно чинного Положення про атестацію педагогічних працівників.

Адміністрація закладу створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного. Під час атестації педагогічних працівників вихователю Бондаренко Ірині Григорівні присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», вихователю Лєтошко Лідії Миколаївні підтверджено педагогіче звання «вихователь-методист», вихователю Кулик Ларисі Олександрівні підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вихователь-методист». Відповідно Листа МОН «Щодо проведення атестації педагогічних працівників у 2020 році в умовах карантину» від 27.03.2020 №1/9-179 атестацію працівників було проведено в режимі онлайн.

 

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ЗДО відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 

Пріоритетні напрями діяльності

Здійснення освітньої роботи з дітьми, а також врахування запитів батьків і громади спрямувало заходи, які проводилися в закладі, на виконання  таких пріоритетних завдань:

 1.  Вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваційних технологій, інтегративного підходу до організації дитячої життєдіяльності
 2. Організувати освітній процес в контексті формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я.
 3. Продовжити роботу над підвищенням мотивації педагогів до формування успішної соціалізації дитини, розвитку в неї соціальних потреб, вмінь та навичок.

 

Заклад працює за програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» згідно Переліку навчальних програм та навчально-методичних посібників, що можуть бути використані в дошкільному навчальному закладі, затвердженому Міністерством освіти і науки України на 2020/2021 навчальний рік.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти, та планом роботи на 2020/2021 навчальний рік, колектив закладу зосередив увагу на пошуку оптимальних способів навчання та виховання дітей, збереження та  зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально  можливого для нього в  даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами.

Контроль за дотриманням закладом дошкільної освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснювалось до 31.12.2020р. управлінням освіти Ірпінської міської ради, а з 01.01.2021р. відділом освіти Гостомельської селищної ради.

В процесі вивчення системи роботи закладу дошкільної освіти встановлено, що в нашому закладі створено належні умови для формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Обладнання та інтер’єр музично-спортивної зали відповідає вимогам, що дає змогу раціонально використовувати його в роботі з дітьми різних вікових категорій та різних рівнів фізичного розвитку. Все спортивне обладнання має естетичний вигляд.

Для занять на свіжому повітрі облаштовані ігрові та спортивний майданчики, в кожній віковій групі –мініспорткуточки з необхідною атрибутикою (обручі, кеглі, скакалки, стрічки, м’ячі, дуги, торбинки з піском тощо). Усі спортивні куточки розміщені в доступному для дітей місці. Методичний кабінет дошкільного закладу містить достатню кількість методичної літератури з фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят.

Педагоги на кожній віковій групі оновлюють і створюють предметно-розвивальне середовище – доповнюють сюжетно-рольові осередки; різні види театрів; дидактичні ігри. Сучасні оригінальні ігри, дидактично-логічні посібники, виготовлені руками працівників садочка, придбані за допомогою батьків,  зміцнюють освітньо-розвивальну базу закладу. Ці посібники корисні в роботі, сучасні, оригінальні, естетично оформлені, спонукають до розвитку мислення, уяви, творчості та  мовлення малюків.

Забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками в ЗДО відповідає Примірному переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017 року  № 1633).

             На педагогічних годинах, нарах при завідуючій розглядаються питання якісної підготовки прогулянок, дотримання рухового режиму, принципу демократичного, правового, трудового виховання дітей, розвитку духовності, підвищенню самооцінки у дошкільнят, їх впевненості. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 20202р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами внесеними, у тому числі постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021р. №230 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020р. №1236), протокольного рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 02 квітня 2021р. №8 у Київській обл., протокольного рішення засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Гостомельської селищної ради від 02 квітня 2021р. №4, на виконання наказу відділу освіти Гостомельської селищної ради №21 від 05 квітня 2021р. та з метою запобігання поширенню гострої респіратотрної хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з 05.04.2021р. в закладі запровадили дистанційний режим роботи працівників відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.10.2006 № 359. Дистанційна робота з дітьми та їх батьками тривала до відкриття закладу 16.04.2021р.

Протягом 2020-2021 навчального року  у ЗДО традиційно проводилися педради, роботу яких було спрямовано на вирішення питань урахування індивідуально-типологічних особливостей вихованців. Було заплановано та проведено 4 педагогічні наради:

І – «Основні орієнтири нового навчального року»

ІІ –«Використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі ЗДО»

ІІІ – «Інноваційні технології в системі роботи з подолання гіподинамії»

ІV –«Навчальний рік позаду: підсумки, реалії, проблеми»

 

 У листопаді 2020 р. вивчалась результативність використання ІКТ в освітньому процесі різних груп. Під час вивчення питання з’ясовано, що вихователі згідно із розробленою тематикою проводять із дітьми відповідну роботу охоплюючи усі можливі види діяльності. Вихователі використовують різні мультимедійні презентації, які несуть  в собі великий потенціал. На відміну від звичних засобів навчання медіатехнології сприяють успішній реалізації інтелектуальних і творчих здібностей дитини. За умови систематичного використання ІКТ у освітньо-виховному процесі у поєднанні з традиційними методами значно підвищує інтерес дітей до навчання, активізує пізнавальну діяльність, підвищує якість засвоєння програмового матеріалу

          У січні 2021 р. проводилось тематичне вивчення відповідності ігрового розвивального середовища потребам дітей різного віку. Як показало вивчення роботи, предметно-ігрове середовище груп дитячого садка організоване таким чином, що кожна дитина має можливість займатись улюбленою справою. Груповий простір розділено на зони: навчальну та ігрову. У кожній зоні розташовані ігрові, дослідницькі, пізнавальні центри, які доступні дітям. Для ігор за інтересами та статевих відмінностей педагогами створені куточки для хлопчиків і дівчаток.  Розвиваюче середовище привабливе, цікаве, виразне, що стимулює розвиток у дошкільнят самостійності, товариськості, доброзичливості, почуття власної гідності.

У березні 2021р. проводилось комплексне вивчення організації навчально-виховного процесу у молодшій групі «Барвінок» (вихователі Лєтошко Л.М., Кобилинська Ю.О.).

У квітні 2021р. у закладі вивчалось питання щодо сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей. Під час перевірки з’ясовано, що формування у дітей культурно-гігієнічних навичок педагоги здійснюють на основі освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина». В групах створені всі необхідні умови для формування у дітей КГН, групи забезпечені в достатній кількості столовим, чайним посудом, паперовими серветками і т.д.

     В результаті вивчення роботи закладу з’ясовано, що вся навчально-виховна робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, освітньої програми розвитку дітей від 2 до 7 років «Дитина», Листа Міністерства освіти і науки України «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти. Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу у всіх вікових групах, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей.

          У всіх групах створене доцільне розвивально-предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності.

Одним з важливих завдань Закону України про дошкільну освіту є забезпечення фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей.  Наш навчальний заклад забезпечує кожній дитині перед вступом до школи такий рівень розвиненості, вихованості і навченості, який гарантуватиме їй достатню і необхідну життєву компетентність.

 

Результати вивчення висвітлені у довідках, звітах та були обговорені педагогічним колективом.

 

Відвідування дітьми закладу з 01.09.2020 р. по 31.05.2021р.

Середня кількість дітей на 1 день

 

 

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

За навчальний рік

Яслі

13

19

19

19

14

20

18

20

21

18

сад

232

18

22

22

16

19

17

19

22

20

 

 

Протягом 2020-2021 навчального року дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу не було.

За 2020-2021н.р. у ЗДО не було зафіксовано випадків жорсткого поводження з дітьми у родинах.

 

Медичне обслуговування та харчування дітей у закладі

Важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі та частиною медичного обслуговування є організація харчування, яке здійснюється згідно перспективного двотижневого меню. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку.

   В дошкільному закладі витримується 3-разовий режим харчування. Для організації раціонального харчування в ЗДО складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із Держпродспоживслужбою м. Ірпеня та затверджується керівником навчального закладу.

Згідно рішення виконавчого оргкомітету Ірпінської міської ради «Про встановлення витрат на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» харчування дітей з 01.09.2020р. становило 25/30 грн. в день на 1 дитину.

З 01.01.2021р. садочок підпорядковується Гостомельській селищній раді. Згідно рішення Гостомельської селищної ради №1358-68-ІІ від 28.12.2020р. «Про організацію харчування дітей в закладах освіти Гостомельської селищної ради у 2021 році»» харчування дітей з 01.01.2021р. становить 35/40 грн. в день на 1 дитину (оплачують батьки). На оздоровчий період вартість харчування не збільшена.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ЗДО постачають організації, які виграли тендер для постачання продуктів. Продукти завозять згідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

Технологічне та холодильне обладнання у достатній кількості та в робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту.

На підприємствах малих потужностей (яким є ЗДО) з 20.09.2019. вступив в дію Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Харчоблок ЗДО, як оператор ринку, впровадив систему аналізу ризиків і контролю критичних точок НАССР для підвищення безпечності харчових продуктів (р.VІІ вищезазначеного Закону України та наказу Мінагрополітики №590 від 01.10.2012р.)

В комору для зберігання продуктів встановлено кондиціонеру (для підтримання оптимально допустимого мікроклімату приміщення).

Якість реалізації освітніх програм

        Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні методики.

Завдяки творчому підходу педагогів до своєї справи в садочку було створено таке розвивальне середовище, яке максимально забезпечило умови для того, щоб діти успішно набували тут навичок практичного життя, збагачували свій індивідуальний досвід, розвивали загальні здібності: розумові, комунікативні, організаторські, конструктивні тощо.

Значна  увага протягом навчального року приділялася розвитку творчих здібностей дошкільників, пізнавальної активності, допитливості,  використанню  нестандартних форм і методів роботи.

Педагоги дошкільного закладу створили позитивну психологічну атмосферу у групах, дбайливо ставляться до дитини, щоб вона мала відчуття захищеності, знала любов і турботу. Головним є те, що ЗДО прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Педагоги заохочували, підтримували та позитивно оцінювали конструктивні самостійні намагання дитини, висловлювали довіру до її можливостей, спонукали спостерігати, розмірковувати, досліджувати, діяти відповідально, чинити по совісті. Все це сприяло формуванню у вихованців елементарної дитячої картини світу, цілісного її образу, компетентної поведінки.

Діти всіх вікових груп протягом 2020-2021 навчального року отримали достатній рівень знань програмового матеріалу. Систематичною була  робота з різних сфер життєдіяльності, наявні успіхи з розвитку творчих здібностей вихованців через використання творчих завдань; покращення якості роботи  художньо-естетичного спрямування; емоційне, естетичне сприймання природи.

Формування всіх складових психологічної готовності дитини до школи (інтелектуальної, мотиваційної, соціальної, фізіологічної, емоційно-вольової) здійснювалось в певній системі. Педагоги при підготовці старших дошкільнят до навчання в школі, велику увагу приділяли не лише формуванню спеціальних умінь, а найголовніше – створювали для дитини умови для формування здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, милуватись,  планувати власну діяльність, доводити роботу до кінця, що є важливими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.

Питання готовності дитини до школи та рівень шкільної зрілості старших дошкільників постійно стоїть на контролі директора ЗДО, вихователя-методиста та вивчається, аналізується спільно з практичним психологом, вихователями старших груп.

За період 2020-2021 н.р. ЗДО відвідували 138 дітей старшого дошкільного віку. До школи вступить 115 дітей, 23 дітей залишаються в садочку, так як на 1.09.2021р. частині з них не буде повних 6-ти років, батьки 11 дітей вирішили віддати їх до школи з 7-річного віку.

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Заклад дошкільної освіти підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

· батьківські збори (на свіжому повітрі та онлайн);

· індивідуальні консультації різних спеціалістів;

· виготовлення саморобок разом з дітьми;

· спільні виставки, участь у календарних святах (в зв’язку з карантином присутність батьків під час проведення свят обмеджена);

·надання благодійної спонсорської допомоги для створення відповідних матеріально-технічних умов щодо перебування дітей у закладі.

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж Звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі у директора порушувались питання працевлаштування, а також питання оформлення дитини до закладу дошкільної освіти та  видачі довідок.

Щоб запобігти нещасним випадкам та професійним захворюванням відбувається контроль за дотриманням працівниками вимог з охорони праці під час виконання ними робіт певного виду або за певною професією. Вимоги визначені інструкціями праці, які затверджені керівником.

В ЗДО створені належні, безпечні і здорові умови праці відповідно до Закону України від 21 листопада 2002 р. № 229-ІV «Про охорону праці».

Випадків травмування працівників ЗДО під час роботи у 2020-2021 н.р. не було.

Матеріальна база ЗДО у задовільному стані. Оснащення усіх приміщень відповідає нормативним вимогам. Технічне становище будівлі задовільне.

  Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, а я, як керівник закладу, допомагаю їм в усьому.

 

Допомога дитячому садку надавалась

Управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради

 • Придбано один термометр та засоби індивідуального захисту, деззасоби
 • Виділені кошти на фарбу
 • Придбано стільчики дитячі на суму 12 960 грн.

Допомога Гостомельської селищної ради

 • Частково замінено ігрове обладнання на дитячих майданчиках
 • Придбано деззасоби
 • Засоби індивідуального захисту
 • Подарунки до свята Миколая  та випуску дітей до школи
 • Виділено автобус до Дня дошкілля для проведення дозвілля педагогів
 • Придбано бензокосу
 • КП «УЖКГ ГОСТОМЕЛЬ» допомагають у вивезенні опалого листя, чистки каналізації.
 • КП «БЛАГОЗЕЛЕНБУД» Гостомельської селищної ради привезли чорнозем для благоустрою території закладу та підтримки у належному стані пожежної водойми.

 

 

За кошти батьків:

 • Підписка періодичної преси на  суму – 4 000 грн.
 • Дошки для харчоблоку – 3611 грн.
 • Повірка електровагів – 1200 грн.
 • Придбано кондиціонер для комори харчоблоку – 4900 грн.
 • Встановлення кондиціонеру в коморі харчоблоку– 2000 грн.
 • Придбання тонометру для медкабінету – 1405 грн.
 • Придбано паркові лавки – 4000 грн.
 • Придбано дитячий спортивний інвентар – 1326  грн.
 • Придбано каструлі для груп – 4000 грн.
 • Придбано термощуп для харчоблоку – 1300 грн.
 • Придбано безконтактні термометри 3 шт. – 4000 грн.
 • Придбано паперові рушники, рідке мило «Бджілка» та миючі засоби «Бджілка» на суму 3000 грн.
 • Придбано миючі засоби – 4000 грн.
 • Придбано деззасоби на суму 3736 грн.
 • Придбано фарбу – 1500 грн.
 • Придбано стелаж для харчоблоку – 5360 грн.
 • Придбано килимки дезінфікуючі та ємкості для дезінфекції – 2000 грн.
 • Проплачено повірку електрообладнання харчоблоку, закуплено фарбу, будівельні матеріали  - 3000 грн.
 • Дезспрей, Дезхлор – 4000 горн.
 • Встановлення ігрового обладнання в групі «Малятко»
 • Ремонт даху в будиночку групи «Калинка»
 • Ремонт холодильної камери – 1200 грн.
 • Придбано ваги кухонні  для групи– 200грн.
 • Придбано ігрові куточки «магазин» та куточок самостійної художньої діяльності в групу «Вишенька» на суму 4 500 грн.
 • Придбано LED-телевізори у групу «Горобинка» та «Ромашка».

Батьки допомогли замінити сантехніку у групі «Барвінок» та у підвальному приміщенні закладу. Відремонтували дах дитячого будиночка групи «Горобинка» та «Калинка».  Замінено перекриття павільйону групи «Сонечко».

Також з допомогою батьків наш заклад виграв громадський бюджет сел. Гостомель на заміну ігрового обладнання групи «Сонях» на суму 100 000 грн.

 

Спонсорська допомога:

 • Придбано нові дитячі ліжка, матраси, подушки на суму 39 000 грн.,  а також іграшки у групу «Вишенька» на суму 3 000 грн.;
 • Придбано  комплекси для ігрових майданчиків груп «Барвінок» та «Сонечко».

 

Благодійний фонд

З ініціативи батьків 4 роки тому створено благодійний фонд «Дитячий садок №17» з метою надходження благодійних внесків батьками на розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти. Благодійні внески від фізичних осіб здійснюються на добровільній основі (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 р. № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування") .

 

 

На рахунку благодійного фонду станом на 01.06.2020р. був залишок 5 219,97 грн. Протягом року надійшло 33 800 грн.

За кошти БФ були закуплені будівельні матеріали, сантехніка для виконання ремонтних робітгрупі «Барвінок» - 16 000 грн. Проплачено річну підписку періодичної преси на суму 4 575 грн., закуплено канцтовари на суму 1 800 грн., миючі засоби на суму 2 387 грн., закуплено лампочки на суму 2 000 грн.

Згідно вимог НАССР та для поновлення матеріально-технічної бази закуплено господарчі товари (відра, совки, віники, ємкості, серветки і т.д.) на суму 10 297 грн.

Всі акти благодійної допомоги в наявності.

Хочу подякувати педагогічним працівникам, помічникам вихователів і всьому колективу дитячого садка за внесок у створенні сприятливих умов перебування дітей в закладі.

Ще раз слід підкреслити, що саме створення належних умов для безпечного та комфортного перебування дітей у закладі, у спільній взаємодії батьків та працівників закладу, сприяло успішній результативності проведення навчально-виховної діяльності з дітьми, охороні та зміцненні здоров’я дітей, попередженню травмування.

 

                  Дякую за підтримку, допомогу і співпрацю! 

 

 

 

 

Електронна реєстрація в ДНЗ "Веселка"

Яндекс.Метрика

Логін: *

Пароль: *